วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

น้ำนั้นสำคัญกับการปั่นแค่ไหนกันนะปันจักรยานทุกคนจะรู้ดีว่าการรักษานํ้าในร่างกาย "การเติมนํ้าให้ร่างกายสำหรับนักกีฬานั้น สามารถ

 ■ป้นจัก^^ เอาไว้อย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนึ่องจากว่ามันมีผลโดยตรงต่อ ประสิทธิภาพความแกร่งของนักปัน รวมทั้งการ^นคืนพลังหลังจาก เส้นทางอันยาวไกล แต่ในขณะที่เราพบว่า มันมีข้อมูลที่จะทำให้นัก йนจักรยานทั่วๆไป เข้าใจได้ง่ายๆ อยู่น้อยมากในเรื่องที่ว่าเราควรจะ รักษานํ้าในร่างกายเอาไว้มากน้อยแค่ไหน และเมื่อไหร่ถึงควรจะดี่ม นํ้า หรือเติมเกลือแร่บำรุงกำลังประเภทใดให้เหมาะสมที่สุด เพราะ ท่ามกลางข้อมูลเสิงวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เต็มไปด้วยศัพท์แสงทาง วิชาการ อีกทั้งพวกเครื่องดี่มเกลึอแร่สารพัดยี่ห้อที่ผลิตออกมาอย่าง มากมายในตลาด ก็คงทำให้นักÍÍนอย่างเราท่านสับสนไดไม่น้อย และอาจจะพลาดพลั้งทำอะไรที่ส่งผลเชิงลบได้ อึ่งถ้าจะว่าไปแล้ว ใน เรื่องความต้องการนํ้าของร่างกายในอณะออกกำลังกายปันจักรยานล้อโต นี้ มันก็ไม่ได้มีความแน่นอนตายตัว เพราะมันย่อมขึ้นอยู่กับสภาพ ร่ายกายของแต่ละบุคคล ทว่าเคล็ดลับง่ายๆ คีอการที่เราควรทำความ เข้าใจในเรี่องหลักการพื้นฐานบางอย่างที่ไม่ยากเกินไป เพี่อนำไปใช้ กับการจัดการรักษานํ้าในร่างกายให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งขึ้นกับสาม ตัวแปรหลัก นั่นก็คึอ ความฟิตของร่างกาย ระดับความเข้มข้นของ การออกแรง'йน และสุดท้ายก็คีอสภาพอากาศ

ในเรื่องนี้เราจึงมาปรึกษากูรูที่จะมีคำตอบตีที่สุด นั่นคือจักรยาน Fat Bike ซึ่งเป็นครูиกนักกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยมาเป็น เวลาเกือบ 10 ปี อยู่ที่ The Master*s College และเป็นผู้ร้บผิดชอบใน การแกทีมฟุตบอลซาย นักเบสบอล และทีมกอลฟ Тดยเขาจบปริญญา โทในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก สถาบันต่าง ๆ ว่าเป็นผู้เสิยวชาญในด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มทักษาให้นักกีฬา Iดย Darren บอกกับเราว่า

104 SPORTS STREET

แปงออกเป็น สามขั้นตอน นั้นคือก่อนการออกffาลังกาย ระหวางออกกำลังกาย และระยะvíนสภาพรำงกาย ซึ่งล้าเรา สามารถที่จะเข้าใจในวิธีการจัดการ แต่ละขั้นตอนเหล่านี

แล้ว เราก็จะสามารถนำมาประยุกต์ใซIดั๊ในทุกสภาพการปัน จักรยานของแต่ละคน"
จักรยาน Fat Bike
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น