วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรียกว่าทุกย่างก้าว ทุกการกระทำท่านเคยมีลูกน้องประเภทนี้บ้างไหมครับ ทำอะไรด้วยตนเอง ให้สำเร็จได้โดยยาก

จะไปหาลูกค้าสักคนหนึ่ง ก็ต้องมาขอร้องลูกพี่ให้ไปด้วย เพราะ ด้วเองไม่กล้าพอที่จะเจอหน้าลูกค้าคนนั้น จักรยานล้อโต

จะร่างจดหมายสักฉบับหนึ่งก็ร่างเองไม่ได้ด้องมาขอให้ห้วหน้า ร่างให้ ทั้ง ๆ ที่เป็นจดหมายซาแนวเก่านั้นเอง

จะประชุมลูกน้องในแผนก ก็ไม่กล้าประชุมเอง ต้องขอให้ ผู้จัดการช่วยเข้ามาดำเนินการ เป็นพี่เลี้ยงในการประชุมด้วย จักรยาน

แม้แต่จะเข้าหาผู้บังค้บบัญชาระด้บสูง ก็ยงไม่กล้า ต้องพาเพื่อน หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปเข้าหาด้วย

เรียกว่าทุกย่างก้าว ทุกการกระทำ ไม่อาจทำเองโดยลำพังได้

คนแบบนี้เป็นผู้นำยากครับ เพราะเป็นคนที่มีใจโน้มเอียงที่ จะเป็นผู้ตามอยู่ตลอดเวลา ไม่เชื่อมั่นตัวเองเอาเสียเลย

คน{ก่ง คนกล้า คนจริง มักจะมีนิล้ยที่ใช้ความพยายามของตน เองอย่างเต็มที่เสียก่อนเมื่อพบปัญหา ถ้าคิดไม่ตก แก่ไม่ได้แล้วจึงอาศัย ไหว้วานผู้อื่นภายหล้ง จักรยาน fat bike

นิสัยความคิดหวังพึ่งนี้ อาจเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับคนที่เป็น ผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับ

หัวหน้าที่ไม่ยอมปล่อยมือเสียบัาง ต้องดามจี้ตามแนะนำลูกน้อง ทุกย่างก้าว ก็เป็นผลให้ลูกน้องพลอยติดนิสัยทำงานโดยลำพังไมไต้

สิ่งสำคัญที่สุด ยังคงอยู่ที่ด้วคนทำงานนั่นเอง ถ้ามุ่งหวังในทาง พึ่งตนเองเป็นหสัก ย่อมพาตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าไต้

ไม่กี่วันมานี้ ผมไต้คุยก้บน้กธุรกิจหญิงคนหนึ่งซึ่งมีกิจการ จำหน่ายรถยนต้Iนระบบผ่อนส่ง ไต้แง่คิดมาเล่าสู่กันฟัง

ผมถามว่าจะให้เครดิตใครจะดูกันที่ตรงไหน เธอตอบว่าเธอ ไม่สนใจว่าเขาจะมีที่ดิน มีตึกรามสูงใหญ่ขนาดไหน เพราะสิ่งที่เป็น หลักทรัพย์เหล่านั้นสามารถจะกู้เงินธนาคารมาสร้างมาทำไต้ สิ่งที่เธอ สนใจคือโต๊ะทำงาน ห้องทำงานของลูกค้า เธอจะดูว่า โต๊ะรกรุงรัง หรือเปล่า ขี๋บุหรี่เกลื่อนโต๊ะหรือเปล่า คราบบุหรี่จับนิ้วมือเต็มไปหมด หรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบอกเหตุว่าคนคนนั้นมีระเบียบชีวิตอย่าง ไร ก้าโต๊ะทำงานจัดเป็นระเบียบไม่ไต้ก็อย่าหมายความว่า จะสามารถ จัดระเบียบการผ่อนส่งเงินตรงกำหนดไต้

ถ้าคราบบุหรี่เกาะเต็มไปหมด ก็คือความสกปรกที่สะท้อนนิสัย มักง่ายของคนคนนั้น

นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการมองคนสิ่งแวดล้อมและวิถีดำเนินชีวิต ของคนคนหนึ่งย่อมเกี่ยวพันถึงความไว้วางใจหรือไม่ไววางใจของคนอื่น ที่มีต่อคนคนนั้นไต้

แน่นอนครับ วิธีเช่นนี้ไม่ใช่คำตอบที่ต้ดสินไต้อย่างเด็ดขาด

ประวิติชีวิดของคนคนนั้น พฤติกรรมที่เขาแสดงออกให้ปรากฏ พ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือไต้หรือไม่ รวมถึง บุคลิกภาพหน้าตาของเขาเองก็มีเครื่องหมายส่อแสดงอาการบางอย่างไต้จักรยาน fat bike

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น