วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทุกคนปีจุดอ่อนและจุดแข็งด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนปีจุดอ่อนและจุดแข็งด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

ผู้จัดการที่มองแต่จุดอ่อนของลูกน้อง ทำใหใม่อาจหยิบเอา

จุดแข็งของลูกน้องมาก่อประโยชน้ให้กับบริษัทได้ จักรยาน

พน้กงานคนหนึ่ง จับให้ทำงานนั่งโต๊ะ แล้วทำงานอะไรไม่ได้

ไม่อาจมีบทบาทอะไรต่อองค์กรนั้น ครั้นเมื่อปล่อยให้เขาออกไปพบปะ

ลูกค้าทำหน้าที่ขายกลับสามารถทำตัวเลขขายได้ทะลุเป้าอย่างน่า

แปลกใจ จักรยานล้อโต

นักบัญชีคนหนึ่ง เป็นคนที่เข้ากับพนักงานคนอื่น ๆ ไม่ได้ เพราะ อารมณ์บูดตลอดเวลา ลองจัดห้องทำงานให้เฉพาะตัวเขาไม่ให้Iคร เข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ก็จะทำให้เขาก่อบทบาทที่เป็นคุณต่อบริษัทได้ปัญหา การเข้ากับคนอื่น กลายเป็นเรื่องเล็กนัอยลงไป

นักออกแบบและคิดถ้อยคำโฆษณา หรือที่เรียกภาษาอังกฤษ ว่าครีเอทีฟ ถ้าเขามีผลงานดีมาก แต่เป็นคนขาดระเบียบในเรื่องข้าวของ เครื่องใช้และมาสายเป็นประจำ ก็ลองเสนอเงื่อนไขใหม่แทนที่จะเป็น พนักงานประจำ ก็ให้เป็นพนักงานที่รับงานเหมาเป็นรายชิ้น ให้ทำงาน อยู่กับบัานก็ได้

นักบริหารที่เก่ง จะไม่ตั้งคำถามว่า "เขาจะเข้ากับผมได้ไหม,' แต่จะพูดว่า "เขาจะทำประโยชน์อะไรให้แก่เราได้บ้าง" เขาจะไม่ถาม ว่า "เขาทำอะไรไม่ได้บ้าง" แต่เขาจะถามว่า "เขาจะทำอะไรที่เป็น เยี่ยมได้บ้าง"

ผู้จัดการบางคนนั่งทำงานอยู่แต่ในห้อง ไม่รู้เหนือรูใด้ว่าอะไร เกิดขึ้นกับลูกน้องของตนเองบ้าง ยิ่งถ้าเป็นคนเก็บเนึ้อเก็บด้วหรือไม่มี นิสัยโอภาปราศรัยด้วยแล้ว ยิ่งกลายเป็นคนโง่ไปเลย

เมียของลูกน้องเจ็บหนัก เข้าโรงพยาบาลมา ๓ รันแล้วยงไม่รู้

ลูกน้องบวชเป็นพระไปแล้ว ก็ยังไม่รู้ จักรยาน fat bike

ญาติผูใหญ่ของลูกน้องตาย กำลงสวดศพอยู่ ผู้จัดการก็ยังไม่รู้

บรรยากาศในการทำงานไม่ดี ลูกน้องขรัญเสีย เนื่องมาจาก ผู้มีอำนาจบางคนในบริษัท ผู้จัดการก็ยังไม่รู้

ผู้จัดการคนไหนทำงานโดยไม่รู้สภาพความเป็นไปของลูกน้อง ของคนในบ้งคบบัญชา ผู้จัดการคนนั้นไม่ควรเป็นผู้จัดการด้วยครับ

วิธีที่จะกมสภาพของบริษัทไหได้ก็คือ

๑. หาโอกาสเข้าประชุมม่อย ๆ มีการประชุมอะไรก็ตามของ บริษัท ถ้ามีเวลาก็เข้าประชุมเถิด จะได้รู้อะไรดี ๆ

๒. หาโอกาสคุยกับพน้กงานแบบเป็นกันเองบ้าง กินข้าวกับ ลูก น้องบ้าง คุยไปด้วย แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน อย่าเลือกคุย เฉพาะคนที่มีตำแหน่งสูง ๆ เท่านั้น คน่ระด้บล่างนั่นแหละที่มักจะรู้อะไร ดี ๆ เสมอ

๓. คุยกับหลาย ๆ คน อย่าฟังรายงานจากผู้จัดการบุคคล เพียงคนเดียว ข่าวสารจากหลายคนทำใหใด้ข้อมูลที่ถูกต้องจักรยานล้อโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น