วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ถ้ามีเหตุการณ์ที่จะต้องโต้แย้งถกเถียงกันคนที่ควบคุมอารมณ์ ไม่ไต้หรือใช้คำพูดไม่เป็นถ้ามีเหตุการณ์ที่จะต้องโต้แย้งถกเถียงกันคนที่ควบคุมอารมณ์ ไม่ไต้หรือใช้คำพูดไม่เป็น จะนำไปสู่ความบาดหมางที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น นะครับ จักรยานล้อโต

ความจริง ในการโต้แย้งกันทุกครั้ง จะต้องมีอย่างน้อยก็จุดใด จุดหนึ่งที่คู่โต้แย้งสามารถตกลงกันไต้

วิธีการที่ดีคือ อย่าเพิ่งเข้าสู่จุดนั้นในทันทีทันใด ควรหาทาง ให้ คู่กรณีเข้าสู่อารมณ์ที่ยอมรับมากขึ้นเสียก่อน เปิดใจกว้างขึ้นสั'กหน่อย เสียก่อน แล้วความขัดแย้งจะลดความรุนแรงลงไป

แทนที่จะพูดว่า "คุณมัวมั่วแต่งานนอกหน้าที่มากเกินไป" ก็น่าจะพูดใหม่ว่า "งานที่คุณไปช่วยฝ่ายส่งเสริมการขายก็เป็น ประโยชน์ต่อบริษัท แต่ผมอยากให้เรามารวมศูนย์ความสนใจที่ ฝ่ายขายในประเทศมากกว่า เพราะเราต้องการจะเพิ่มยอดขายให้มาก กว่านี้" จักรยาน

แทนที่จะพูดว่า "คุณไม่เคยสนใจลูกน้องของคุณเลย"

ก็ควรพูดว่า "ผลงานเฉพาะตัวของคุณยอดเยี่ยมมาก ผม

อยากให้ประสบการณ์ของคุณเผื่อแผ่ไปถึงลูกน้องของคุณด้วย จะ

ทำให้ทีมงานของคุณแข็งแกร่งมากกว่านี้"

หากคู่โต้แย้งหยิบเอาบางจุดขึ้นมาโต้เถียง ก็ขอให้พูด

นักทำงานจริง จะมีความสามารถอย่างหนึ่งครับ คือความ สามารถในการทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง

ผมได้พบได้เห็นคนเก่งหลาย ๆ คน เมื่อได้ศึกษาแล้วก็พบ คุณสมบต๊นี้อยู่ในตัวบุคคลเหล่านั้น

ปกติคนเหล่านั้นจะรู้จักแบ่งเวลาในการทำงานเป็นรู้ว่าเมื่อไร ควรพัก เมื่อไรควรลงมือทำ จักรยาน fat bike
แต่เมื่อถึงคราวที่มีงานต้องทำให้เสร็จในเวลาจำกัดที่แน่นอน เขาก็สามารถอดตาหลับขับดานอน ทำงานอย่างเต็มที่ได้

น่าประหลาดที่ว่า คนทำงานหนักต่อเนื่องควรเหนื่อยควรเพลีย แต่กลับปรากฏว่า ยิ่งทำงานต่อเนื่อง ยิ่งมีพลังเพิ่มมากขึ้น

จิตวิทยาง่าย ๆ อยู่ตรงที่ว่า งานหนักที่ต่อเนื่องย่อมส่งผลให้เห็น ปรากฏในกระบวนการของงานนั้น เมื่อเห็นผลก็ยิ่งมีกำลังใจ มมานะทำ งานให้หนักยิ่งขึ้น ยิ่งทำไปก็ยิ่งเกิดผลมากขึ้น พอผลสำเร็จเกิดขึ้นตาม ที่ตั้งเปิาหมาย ความกระปรี้กระเปร่าสดชื่น ก็จะเข้ามาในจิตใจของ คนคนนั้น

งานหนักในที่นี้ไม่ได้หมายความแต่เพียงงานใช้แรงงานนะครับ งานใช้สมองก็ถือเป็นงานหนักได้

ใครที่เลือกแต่งานเบา ๆ ใครที่ท้อถอยเมื่อด้องเผชิญงานหนัก เป็นเครื่องหมายวัดคุณค่าของคนอย่างหนึ่งว่า มีคุณภาพชีวิตหรือไม่จักรยาน fat bike

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น