วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลูกน้องยังพูดไม่ทันจบเรื่อง

ผู้จัดการคนหนึ่งได้บอกกล่าวก้บลูกน้องให้รับรู้กันโดยทั่วไปว่า "ผมยินดีรับฟืงความคิดเห็นพวกคุณเสมอ มีอะไรก็พูด
กันได้ ผมอยากได้ความคิดใหม่ๆ ความคิดดีๆ มาช่วยปรับปรุง
การทำงานของพวกเรา"
นี่คือคำพูดที่แสดงออกของผู้จัดการ แต่ในทางปฏิบตกคือ พอลูกน้องเสนอความคิดอะไรขึ้นมา ก็ตอบกลับทันทีว่า "ความคิดแบบนี้ผมเคยคิดมาแล้ว ไม่ใช่ความคิดใหม่อะไร" เรียกว่าปิดประตูตนเอง โดยที่ลูกน้องยังพูดไม่ทันจบเรื่อง จักรยานล้อโต
ด้วยซํ๋าไป
ผู้จัดการคนเดียวกัน กลายเป็นคนมีทัศนคติในทางร้ายต่อ ลูกน้อง ทำไมลูกน้องถึงซุบซิบนินทา ทำไมลูกน้องไม่ยอมพูดกับ ตนเอง ทำไมลูกน้องไม่ยอมคิดริเริ่มอะไร
สาเหตุก็อยู่ตรงที่ ผู้จัดการไม่ยอมเปิดใจตัวเองให้กว้าง ไม่เพ่ง ความบกพร่องของตนเอง หากแต่เล็งไปที่ความผิดของลูกน้องเป็น สำคัญ
สำน้กงานดังกล่าว กลายเป็นสำนักงานที่ขจัญและกำลังใจ ของพนักงานตกตํ่ามาก แม้ว่าอัตราเงินเดือนของพนักงานจะสูงก็ตาม จักรยาน fat bike
การปฏิบติสำคัญกว่าคำพูดและท่าทีครับ พูดว่า เปิดใจ แต่ทำ กลับปิดใจเช่นนี้ ก็หวังไม่ได้ว่าลูกน้องจะร่วมมือด้วย
คนทำงาน ไม่ว่าใคร โดยทั่วไปก็อยากใหญ่ด้วยกันทั้งนั้น ใหญ่ในที่นี้คือการได้เลื่อนตำแหน่ง ได้ก้าวไปข้างหน้า ทั้งด้วย ความสามารถและด้วยอายุการทำงาน
ปัญหาก็คือจะใหญ่ได้อย่างไรใครที่คิดว่าเข้าเจ้านายแล้ว จะทำ ให้ตนเองใหญ่ได้ก็ต้องใช้วิธีประจบสอพลอเป็นด้านหลัก จักรยาน
บางคนอาจจะเป็นเรื่องของความอาวุโส คือแก่กว่าคนอื่นเขา เขาก็ยกให้เป็นหัวหน้า
บ้างก็อาจจะบุญหล่นทับ คือหัวหน้าเดิมมีอนเป็นไป ทำให้ ตำแหน่งว่างลง ตนเองก็เลยได้ครอบครองตำแหน่งนั้น
คนที่ใหญ่ขึ้นมาด้วยเหตุ ๓ ประการดังกล่าว ถ้าเป็นคนที่ใหญ่ โดยขาดความสามารถ จะมีปัญหาขัดแย้งในการทำงานในระยะยาวครับ เพราะการยอมรับหรือไม่ยอมรับต่อผู้นำนั้น ย่อมส่งผลถึงการทำงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ลูกน้องไม่เชื่อฟังเสียอย่าง ผู้นำก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
จึงมีคำพูดคำหนึ่งครับ เขากล่าวว่า "เล็กไม่เป็นใหญ่ไฝได้"
ความหมายของคำคำนี้ก็อยู่ที่การเป็นผู้นำจะต้องมีพึ้นฐานรอง รับจากคนระดับล่างลงไป
คนระดับล่างจะเป็นฐานรองรับได้ ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีความ
จักรยาน fat bike

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น