วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วิธีบังคับตนเองสิ่งที่น่าเศร้าในการทำงานก็คือ นิสัยผัดวันประกันพรุ่ง ซึ่ง แต่ละคนก็เป็นมากบ้างน้อยบ้างตามดีกรีต่างกันไป

ผมเองก็ติดนิสัยนี้เอามากๆ ทีเดียวครับ คิดว่าพรุ่งนี้ค่อยทำ ก็ได้วันรุ่งขึ้นมาถึงก็ผัดไปอีก ทั้งๆ ที่สามารถทำในวันนี้ได้ จักรยาน

เมื่อได้อ่าน ได้คุยกับคนอื่นแล้วจึงรู้ว่า เราแกํไขนิสัยผัดวัน ประกันพรุ่งได้หลายๆ วิธี

แบบหนึ่ง คือการบังคับตัวเอง อีกแบบคืออาศัยสิงภายนอก

บังคับ

วิธีบังคับตนเอง ก็ด้วยการสร้างแรงดลใจขึ้นมาว่า ผัดวันประกัน พรุ่งทำให้เป็นเหตุของความวิตกกังวล หงุดหงิด น่าเบื่อหน่าย และ ไม่เป็นผลดีอะไรเลยต่อชีวิตจักรยานล้อโต

หรือถ้าเป็นงานใหญ่ๆ ที่รู้สึกว่าหนัก ก็หาทางแบ่งซอยย่อย ให้เป็นงานเล็ก ๆ เสีย แล้วจะรู้จักอยากทำงานมากขึ้น หรือมิฉะนั้นก็ หาทางทำทันที แม้ว่าจะทำไปเพียงส่วนเดียว เช่นรายงานที่ด้องเขียน ยาวสิบหน้า ก็ลงมือเขียนวันนี้สกหนึ่งหน้าไปก่อน

หรืออาจจะมาคิดเปรียบเทียบดูว่า ถ้าเราทำเสร็จวันนี้ จะเกิด ผลดีอะไร เกิดผลเสียอะไร เทียบกับการผัดวันไปวันอื่น ผลดีผลเสีย ต่างกันอย่างไร

นี่คือวิธีบังคับตนเอง

เกิดปัญหาขึ้นในการทำงาน ในชีวิตครอบครัว หรือในชีวิต ทางสังคม ทางออกจะมีอะไร ผมได้ฟังคุณไพบูลย์วัฒนคิริธรรม ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยทนุจำกัด พูดไวัอย่างนี้ครับ คุณไพบูลย์ พูดว่า คนเราจะใช้ ห้า ก.เข้าเผชิญปัญหา

ก.แรก คือ ก.ก่น ปัญหาคือความไม่พอใจ ไม่พอใจก็ต้องขุด เอาเรื่องนั้นๆ ขึ้นมาก่นด่ากล่าว สุดแต่จะสรรหาเหตุผลมา จักรยาน fat bike

ก.ที่สอง คือ ก.กด คนประเภทนี้ไม่ยอมรับปัญหา เพราะถ้า ยอมรับเมื่อไรแสดงว่าตนเองเป็นคนบกพร่อง ไม่มีแมือ ที่ทำให้ปัญหา เกิดขึ้นวิธีที่เขาเห็นว่าดีก็คือกดปัญหาไว้ไม่ให้มันแสดงตัวออกมา

ก.ที่สาม คือ ก.แกัคนแก้ปัญหา ต้องให้คะแนนบวกเขา เพราะ ทำให้ปัญหาคลี่คลายลงได้ แต่ก็ยังเป็นการกระทำที่ปลายเหตุ คือรอ ให้เกิดปัญหาเสียก่อนค่อยแก้

ก.ที่สี่ คือ ก.ก้น วิธีนี้ดีกว่าแก้ครับ หาทางซองก้นไว้ก่อน แทนที่จะปล่อยให้มันเกิด วิธีนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า และทำให้เกิด ความราบรื่นในการทำงานมากกว่า

ก.ที่ห้า คือ ก.ก่อ ก่อ คือการพัฒนาสร้างสรรค์ เป็นวิธีที่ยัง ไม่ค่อยมีใครทำก้นมากนัก นั่นคือการมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนา คนและการพัฒนาองค์การให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการไม่ต้องเผชิญก้บปัญหาจักรยานล้อโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น