วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การทำจักรยานแอโร


การทำจักรยานแอโรยิ่งสลับซับซ้อน ปรัชญา สามารถนำเอาคณลักษณะเด่นๆ?เองจักรยานทั้งสองประտทมาผนวก

'การทำจักรยานแอьยิ่งสลับซับซ้อน ปรัชญา การออกแบบจักรยานแบบนี้ก็ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรม จักรยาน และต่อไปนี้คึอสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับการสร้างจักรยานแอโร่กับ ผลกระทบที่ส่งถึงคนขี่จักรยานโดยตรง กล่าวคีอมือยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้ผลิต เฟรมจักรยานจะมุ่งสร้างจักรยานแบบครบเครื่องในช่วง 30 ปีล่าสุดนี้

ในทศวรรษที่ 1980 มีการสร้างจักรยานเพี่อแข่งไทมํไทรอัลโดยเฉพาะ แล้วต่อมาฮ็กไม่นานจักรยานถนนหรีอเสือหมอบก็เริ่มแตกลายเฉพาะ ออกไปเป็นแบบสำหรับป้นขึ้นเขา เพี่อแข่งแบบไครทีเรียม จักรยาน ทางไกลแบบเอนดูแรนช์ และเทรนด์ที่เพิ่งมีในไม่นานนี้คึอจักรยานล้อโต ลู่ลมหรีอเสือหมอบแอโร่

ในแต่ละประտทของเฟรมจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เช่นต้องยอมกระด้างกันเพื่อแลกกับความแข็งแกร่งของเฟรม แลก ความแข็งแกร่งกับนํ้าหนัก ให้ลู่ลมน้อยลงบ้างเพี่อบังคับจักรยานได้ ง่ายขึ้น อะไรๆจึงเริ่มจะกลายเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงไป ไม่เพียงแต่ พวกÍปรฯเท่านั้นที่จะมีจักรยานต่างแบบเอาไว้แข่งต่างประเภท พวก เขาละเอียดถึงขนาดเปลี่ยนจักรยานในบางช่วงของสเตจที่แข่งก็ยังมี เช่น อัลแบรํโต คอนทาดอร์ สร้างความฮือฮาในปีนี้ด้วยการเปลี่ยน จักรยานกลางสเตจทั้งในทัวร์ ออฟ อิตาลีและตูร์ เดอ ฟร็องซ์ เขาใซ้ จักรยานแบบหนึ่งในทางเรียบกับอีกแบบเมื่อն{นขึ้นเขา

สิ่งนี้อาจจะฟังดูประหลาด แต่จักรยานแบบครบเครื่องกำลัง กลับมา หลังจากสามสิบปีแห่งการแบ่งประเภทของจักรยานเฉพาะ รูปแบบ?เองการแข่ง ลองคํดถึงเอมอนดาของเทรคที่เบาอย่างเหลือ เ^อ หรือรเบของสเปเสิยไลสัที่มีไว้เพื่อปราบถนนหินฝืงชึ่งวิศวกร สามารถนำเอาคุณลักษณะเด่นๆของจักรยานหุงสองประտทมาผนวก ไวในเฟรม ๆเดยวดูเถ๊ด การออกแบบทำนองนี้แหละที่กำลังกลายเป็น จักรยานแบบแอโร่

มีอยู่สองสิ่งที่ทำให้เกิดจักรยาน Fat Bike แอโร่ขึ้นได้ สิ่งแรกคือความ ก้าวหน้าขนานใหญ่ในการออกแบบเฟรม จักรยานเสือหมอบแอโร่ ในยุคแรก ๆจะมีข้อด้อยในเรื่องความอ่อนตัวของเฟรม เรื่องความ กระด้างในแนวดิ่งและหนัก คืออะไรที่เราไม่อยากได้เสือหมอบแอโร่ รุ่นแรก ๆจะมีทมต แต่การออกแบบในสมัยใหม่แก้ปัญหาเหล่านึ๋ใด้ แล้ว นํ้าทนักของเฟรมสามารถรีดลงไดใกล้เคียงกับที่ยูชีไอกำหนด
จักรยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น