วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จักยานเสิอหมอบ


จักยานเสิอหมอบ


เฟรมจักรยานมีความแกร่งพอที่สปริ้นเตอรํโหดๆอย่าง มารค คาเวน ด๊ช โยกไต้อย่างรนแรงโดยไม่แตกร้าว และขณะนี้บรรดาวั๊ศวกรของ ค่ายจักรยานต่างๆกำลังหาทางให้มันขี่จักรยาน ได้สบายตัวยิ่งขึ้น

มิโฮะ ซูซูกิ วิศวกรวิเคราะห์[ครงสร้างแห่งบริษัทเทรค ผู้รับ ผิดชอบด้านทดสอบพลศาสตร์ของไหลเช๊งคำนวณ (คอมพิวเทซั่นแนล

ฟลูอิต ไดนามิค: CFD) กล่าวว่า "ความสบายและความลู่ลมฝก จร;เป็นสัดส่วนที่สวนทางกัน ถ้าเราจะสร้างเฟรมให้สู่ลมก็ต้อง ลดความสบายในการขี่ลง ตังนั้นเราจึงต้องเտสองปัญหาของ เฟรมใหÍต้มากทีสุดเพื่อใหั๋ได้ทั้งความสบายและความลู่ลม"

บรรดานักออกแบบเฟรมไม่เพียงแค่นำคุณลักษณะดี ๆมาใส่ ลงในเฟรมเดียวเท่าใш ยังเอาทุกสิ่งมาใส่ไว้ดวยIดยจะเห็นได้จากคอ แฮนด์และแฮนด์เป็นชิ้นเดียวกันร้อยสายเคเบิ้ลภายในเฟรมและก้าม เบรคแบบเฉพาะที่แนบไปกับเฟรม แต่การทำเฟรมแบบครบเครื่อง นี้ก็เป็นดาบสองคมได้เหมึอนกัน เมื่อนักออกแบบไม่ห่วงว่าเฟรมต้อง ใชได้กับอุปกรณ์มาตรฐานจากผู้ผลิตแบรนด์ต่างๆก็สามารถสร้าง

อุปกรณํใหม่ได้เลยเพื่อให้เข้ากับเฟรมที่ออกแบบมา ส่วนข้อเสียคีอ การทำเฟรมแบบนี้จะเป็นฝันร้ายสำหรับคนที่ดูแลรักษาจักรยานด้วย ตัวเอง เพราะเป็นอุปกรณ์พิเศษที่บางครั้งอาจต้องใช้เครื่องมึอและวิธี พิเศษเพื่อซ่อม ถอด หรือประกอบเข้าไปในจักรยานล้อโต

เฟรมรูปแบบนี้จะอยู่ต่อไปอีกนานตามความเห็นของ ด็อก

шอร์ คริส หยู แห่งสถาบันสแตนฟอร์ด แอโรนอติคผู้เป็นหัวหน้า

ทีมวิจัยและพัฒนาด้านอากาศพลศาสตร์ของสเปเชียไลส์ซึ่งความจริง

ก็คีอเมื่อต้องใช้แข่งขันกันแล้วจักรยานแอโร่จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

หากต้องการจักรยานที่ครบเครื่อง พร้อมสำหรับทุกสถานการถI หยู

กล่าวว่า "คุณประโยชนในการออกแบบเฟรมแอโร่นั้นมี จักรยาน Fat Bike เยอะ

แยะมากครับ สำหรับสภาพของนักแข่งและการแข่งในหลาย ๆ

รูปแบบแล้วความสู่ลมนั้นสำคั๊ญกว่านํ้าหนักน้อยๆเสียอีก"

ต่อจากนี้Iปคือสิ่งที่เราควรจะรู้ว่าทิศทางการออกแบบเฟรม

จักรยานจะไปในทิศทางไหน และสิ่งที่คุณควรจะมองหาในเฟรม

จักรยานซิ้นต่อไปของคุณ
จักยานล้อโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น