วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จอดจักรยานที่ไหนได้บ้าง?

จอดจักรยานที่ไหนได้บ้าง?

คุณอาจจะคิดว่าจักรยานนี่จะจอดตรงไหนก็ได้ แต่จริงๆ กฏหมายก็มีข้อห้ามเรื่องนี้ไว้ชัดเจนครับ มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ (รวมถึงผู้ใชัจักรยานด้วย) จอดยานพาหนะไว้ 15 ข้อ มีอะไรบ้าง?
 • บนทางเท้า
 • บนสะพานหรือในอุโมงค์
 • ในทางร่วมทางแยก หรือระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก
 • ในทางข้าม หรือระยะ 3 เมตรจากทางข้าม
 • ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ จักรยาน FATBIKE
 • ในระยะสามเมตรจากท่อดับเพลิง
 • ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
 • ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน
 • ห้ามจอดซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
 • ตรงปากทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะ 5 เมตรจากปากทางเดินรถ
 • ระหว่างเขตปลอดภัยกับของทาง หรือในระยะ 10 เมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง
 • ในที่คับขัน (!)
 • ในระยะ 15 เมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง และเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร
 • ในระยะ 3 เมตรจากตู้ไปรษณีย์
 • ในลักษณะกีดขวางทางจราจร
จักรยานล้อโต

จักรยานล้อโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น